MÕNUS KOHAKE!

PROJEKTID

Projekt "Mobiilne köök"
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Toetuse summa: 4917€, omafinantseering 708€
Projekti toimumise aeg: 01.09.2018-31.10.2019

Projektiga „Mobiilne köök“ tõstame MTÜ Metsanurme võimekust pakkuda erinevaid toitlustusega seotud teenuseid, seda eelkõige läbi tehniliste vahendite ja teenusepakettide. Projektitegevuste ja investeeringute kaudu täiendame vahendeid ning meeskonna teadmisi.

Projektiperioodil:

a) Soetatakse vajalikku inventari, et võimaldada külakeskuse klientidel neid tasu eest rentida ning ise oma inimestega ühekordsetel sündmustel lihtsamat toitlustusteenust pakkuda, seda nii külamajas kui väliüritustel. Sellise teenuse järgi on vajadus ja nõudlus ning klientuur on olemas.

b) Toitlustusega tegelevad külaseltsi liikmed täiendavad oma teadmisi läbi koolituste.

c) Valmivad ja levitatakse teenuseid tutvustavaid reklaammaterjale.

 


Projekt "Külakaart ja rattaparkla"
Rahastaja: Kohaliku Omaalgatuse Programm
Toetuse summa 808,40, omafinantseering 90€
Projekti toimumise aeg: mai-august 2018

Projektitoetusega telliti Regiolt Metsanurme küla kaart ja osteti 2 jalgrattahoidikut, mis paigaldatakse külakeskuse territooriumile. 
Küla kaart on suurusega  75 x 90 cm, mõõtkavas 1:5 000  ja prinditud ilmastikukindlale alusele. Kaart paigaldatakse Metsanurme küla algusesse Kasemetsa teel kohe, kui Maanteeameti kooskõlastus on saabunud (taotlus saadetud septembris 2018). 

METSANURME KÜLA KAART 
Koduleht Elitec'st