MÕNUS KOHAKE!

MTÜ organisatsioon

Liikmeskond ja juhatus

 

Toetajad

Mittetulundusühingu liikmeskonna moodustavad kohalikud elanikud ja suveelanike esindajad, kes löövad aktiivselt kaasa erinevatel üritustel ja osalevad koosolekutel. 2011.aasta jooksul on MTÜ Metsanurmega liitunud ka kaks kohalikku seltsi: MTÜ Kuldkinga (uuselamurajoon Metsanurmes) ja AÜ Meie Aed II.
 
MTÜ tegevust juhib 5-liikmeline juhatus:
Enn-Toivo Annuk (külavanem), Peeter Leidmaa,  Leo Lilloveer, Urmas Moks, Rein Seljuskin

MTÜ ja külakeskuse igapäevast tegevust koordineerib MTÜ Metsanurme tegevjuht Anneli Kana.
 
  Mittetulundusühingu tegevust on aastate vältel läbi erinevate projektide toetanud mitmed fondid ja institutsioonid:
Saku vald, Kultuurkapital, Eesti Rahvuskultuuri Fond, Hasartmängumaksu programm; EV Kultuuriministeerium, EV Sotsiaalministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Riigimetsa Majandamise Keskus, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Balti-Ameerika Partnerlusprogramm, Avatud Eesti Fond, Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus, Leader tegevusgrupp nelja valla kogu, AS Puumarket, Lions Club Saku  ja mitmed eraisikud. AITÄH!
 

 


 
Koduleht Elitec'st