MÕNUS KOHAKE!

MTÜ organisatsioon

Liikmeskond ja juhatus

 

Toetajad

Mittetulundusühingu liikmeskonna moodustavad kohalikud elanikud ja suveelanike esindajad, kes löövad aktiivselt kaasa erinevatel üritustel ja osalevad koosolekutel. 2011.aastal liitusid  MTÜ Metsanurmega ka kaks kohalikku seltsi: MTÜ Kuldkinga (uuselamurajoon Metsanurmes) ja AÜ Meie Aed II.
 
MTÜ tegevust juhib 5-liikmeline juhatus, kes valiti 5. juulil 2017: Enn-Toivo Annuk (külavanem), Peeter Leidmaa,  Leo Lilloveer, Rein Seljuskin, Maris Moks.

MTÜ ja külakeskuse igapäevast tegevust koordineerib MTÜ Metsanurme tegevjuht Anneli Kana.
 
  Mittetulundusühingu tegevust on aastate vältel läbi erinevate projektide toetanud mitmed fondid ja institutsioonid:
Saku vald, Kultuurkapital, Eesti Rahvuskultuuri Fond, Hasartmängumaksu programm; EV Kultuuriministeerium, EV Sotsiaalministeerium,  EV Siseministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Riigimetsa Majandamise Keskus, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Balti-Ameerika Partnerlusprogramm, Avatud Eesti Fond, Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus, Leader tegevusgrupp Nelja valla kogu, AS Puumarket, Lions Club Saku  ja mitmed eraisikud. AITÄH!
 

MTÜ Metsanurme juhindub oma tegevuses liikmete huvidest, Metsanurme külaelanike huvidest, Metsanurme küla arengukavast ja Vabaühenduste eetikakoodeksist

MTÜ Metsanurme üldkoosoleku protokoll 28.04.2019
MTÜ Metsanurme üldkoosoleku protokoll 29.04.2018
MTÜ Metsanurme üldkoosoleku protokoll 05.07.2017

MTÜ Metsanurme põhikiri (muudetud 05.07.2017)

MTÜ Metsanurme 2016. aasta majanduaasta aruanne
MTÜ Metsanurme 2017. aasta majandusaasta aruanne
 

 
Self guided audio tour app image